Vad är vacuum?
Vakuum är ett fysikaliskt uttryck för ett utrymme som inte innehåller någon materia alls.’

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vakuum

Annonser