Vi har konstruerat en snedkabelbro. Vi valde att konstruera en snedkabelbro för att vi tyckte att brotypen såg snygg ut och verkade rolig att göra. Materialet räckte, vi fick ganska mycket material kvar. Limmet var det enda som nästan tog slut. Det svåraste var att få båda aktiva i arbetet samtidigt, bara en kunde limma i taget så det var ganska svårt. Lättast var att bestämma saker, vi var ofta överens. Vi kunde ha försökft få bron att bli stadigare redan från början om vi hade fått gjort om bron. Vi ger vår bro betyg C.

image

image