Syftet med uppgiften

Kamratbedömning

Kunskapskrav konstruktion fysiska modeller

image

image

image

 

Kunskapskraven bro modeller

Annonser