image

Jag har konstruerat en snedkabelbro.

Jag valde en snedkabelbro derför att jag ville bygga en bra sorts bro som ska föreställa att kunna hantera mycket trafik.

Jag fick monga av de smala blompinnarna över och använde inga stickor.

Jag arbetade skälv och behövde då inte samarbeta med någon.

Jag hadde kunnat sätta dit ”kablarna” sist, nu blev det svårt att sätta dit de andra delarna.

Jag anser min bro välutväcklad = C

Annonser