Vi har byggt en uppfällbar bro och vi valde att bygga den för att det var unikt. Vi en del material över som vi skulle kunnat använda om vi fått mer tid. Det mest utmanande var att få tiden att räcka till, medan det lättaste var att planera vårt arbete. Om vi fått en längre period till att genomföra vårt arbete hade vi kunnat utöva fler trianglar. Vi tycker att våran bro har en enkel stadighet men ett välutvecklat utseende.