A) Vi har konstruerat en slags konsolbro. Den är tänkt att stå i vatten där det är relativt djupt vid en slags u-formad avgrund.

B) Först tänkte vi göra en slags bågbro men under arbetets gång insåg vi att det passade bättre om vi vände på bron.

C) Vi fick några tjocka, några smala blompinnar och ganska många små pinnar över. Vi planerade inte fel.

D) Det som var svårast var att bestämma hur bron skulle se ut men så här i slutändan är alla nöjda. Hela samarbetet var dock relativt lätt då vi inte bråkade om vem som skulle göra vad och alla fick vara med och bestämma.

E) Vi kunde ha jobbat snabbare och mer effektivt. Vi kunde också ha gjort den mer stabil och rak.

F) Vi ger vår bro ett C, då den är välutvecklad men vi kunde ha gjort det bättre.

20131120-115952.jpg

Annonser