Vi har konstruerat en slags spångbro. Vi valde inte direkt en bro utan improviserade mest. Vi planerade ganska dåligt, det vart rätt så mycket över. Det svåraste va i början då vi inte kom på vad vi skulle göra och det lättaste var att tycka lika. Vi skulle kunnat tänkt mer på hållbarheten och utseendet. Vi ger våran bro ett D för den är inte super dålig.

20131115-134358.jpg