Uppfinningar genom tiden

1) Under vilken tid kom uppfinningen till?

2) Hur såg samhället ut under den perioden?

3) Hur används den?

4) Hur fungerar den?

Åk 6 teknikhistoria

 

Annonser