image

Jag har kopplat ihop två motorer i olika konstruktioner; i den ena agerade en av motorerna generator medan den andra drev den, och generatorn drev då en glödlampa. I den andra var motorerna kopplade på ett sätt som lät den ena motorn agera som generator eller motor, medan den andra endast var motor.  Man kunde slå av båda med en enda brytare. Jag anser att min lösning är effektiv, och det enda sättet att förbättra  resultatet är egentligen att öka strömmen i systemet. Själv anser jag att betyget C är passande.

-Oscar Alter, 9A

Annonser