Den är en blandning mellan konsolbro och snedkabelbro. Den hade bra design och den Såg stadig ut. Vi fick lite material över. Det som var svårast i vårt samarbete var att vi var oense om några saker. Vi kunde göra den lite stadigare. Vi väljer C på vår i betyg.

20131107-100418.jpg

Annonser