A) Vi har konstruerat en spångbro med fackverk.

B) Vi kände igen brotypen och har sett den många gånger i verkligheten.

C) Materialet räckte precis, lagom mycket. Vi tycker att vi planerade bra från början.

D) Att pilla med småsaker, t.ex limma småpinnar. Lättast var att bygga grunden.

E) Vi skulle kunnat gjort bron lite bredare.

F) Vi tycker att våran model är ett C.

20131104-143302.jpg

Annonser