image

Jag har kopplat två motorer i en pallarelkoppling med två strömbrytare.
De olika komponenterna i uppgiften är 2 motorer, 2 motorhållare, 2 strömbrytare med ledningar och batterier med batterihållare.
Detta är en manuellstyrning.
Jag tror att jag lösteuppgiften på ett bra sätt och tror inte den går att ha löst på något annat vis. Jag är nöjd med mitt resultat.
Jag tror inte man kan få ett bättre betyg än ett E på en såndan uppgift eftersom den inte är speciellt svår.
Men jag tror ändå att ifall uppgiften skulle ha varit lite svårare skulle jag kunna ha fått ett C på den.
Julia Rosbo 9B

Annonser