image

Jag har gjort en mekanisk styrning i lego
Komponenterna är: olika legobitar, kugghjul och rämskivor

Annonser