20131021-114307.jpg

Vi kopplade – ledningstråden från batteriet till motor 1, sen kopplade vi en – ledningstråd från motor 1 till motor 2. Sen koppla vi en + ledningstråd i motor 1 som ledde till strömbrytare 1. Sen kopplade vi två till + ledningstrådar till strömbrytare 1, den ena går till batteriet och den andra till strömbrytare 2. Sen kopplade vi en + ledningstråd från strömbrytare 2 till motor 2!

Vi använde 4 + ledningstrådar, 2 – ledningstrådar, två batterier och en batterihållare, två motorer, två motorhållare, två miniremskivor, en gummisnodd och två strömbrytare .

Vi är nöjda med vårat resultat och vi hade givit oss själva B på mål 3, B på mål 4och A på mål 5!

Mathilda S och Sara G 9B

Annonser