20131018-113433.jpg

Vi har gjort en seriekoppling. Vi använde en gummisnodd, två motorer, en lampa, en stömbrytare, sladdar och strömkälla. Det är en manuell styrning. Vi är nöjda med resultatet eftersom.
Av Lovisa 9B, Salvijus 9A