Vi kopplade strömbrytaren med + och – ledningarna till motor nr 1. Vi fick ström genom batterierna som gjorde att motorn gick igång när vi slog på strömbrytaren. Sen gick en gummisnodd från motor nr 1 till motor nr 2 som gjorde motor nr 2 till en generator. Då kopplade vi in en glödlampa till generatorns plus och minus pol (röd sladd=plus, svart sladd = minus). Sen när vi slog på strömbrytare så lös lampan svagt. Den lyste bättre när vi kopplade in spänningsaggregatet till strömbrytaren.

Vi är nöjda med denna koppling eftersom den funkar på ett smidigt sätt och man ser tydligt hur vi har kopplat den och fått styrningen att fungera. vi hade kunnat gjort uppgiften bättre genom att läst instruktionerna noggrannare.

Våra tankar om betyg: Kunskapskrav:
3= C
4= A
5= A

image

Annonser